Main   Registration RSS
Welcome, Guest   วัน อังคาร ที่ 22 ตค 2019,   เวลา  18:22  น.
ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยุออนไลน์ [KKN5
คลังข้อมูลรายปี
จำนวนผุ้เข้าชม
โรงเรียนในสังกัด
สำรวจโพล
Rate my site
Total of answers: 7
สถานะ

จำนวนคนออนไลน์ทั้งหมด : 1
ผู้ใช้ทั่วไป : 1
สมาชิก : 0
สายตรงถึงผอ.เขต
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ

School FaceBook
เวบ สพป.ขก.5
เวบหน่วยงานอื่นๆ
Share To
สมาชิก
ความรู้ทั่วไป
คุยออนไลน์
200
หน้าหลัก » Files » เอกสารโรงเรียน » แบบฟอร์มโครงการอาหารกลางวัน

แบบเสนอโครงการอาหารกลางวัน
[ กดดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ (23.6 Kb) ] 14 ธค 2011, 09:47

แผนงาน                               แผนงานบริหารทั่วไป

สนองผลผลิตหลักที่ 2         จัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา

หัวหน้าโครงการ                       นายเฉลิม     สุรพินิจ

ผู้รับผิดชอบ                           นางศิริวรรณ     พล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ         โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

ลักษณะของโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาการดำเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2554

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สนองกลยุทธ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 3

          ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

 

1.    หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาชาติที่สำคัญคือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อให้มีศักยภาพสูงสุด  อันเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

          อันดับแรกของการพัฒนาคน คือการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย เพราะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก

          อาหารนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตที่มีความต้องการสารอาหารครบทุกหมู่ ทำให้นักเรียนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ถ้านักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอุปสรรคต่อการเรียนการสอน และการเจริญเติบโตของนักเรียนต่อไปนอกจากนี้โครงการอาหารกลางวันยังได้มุ่งเน้นให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

          ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก จึงเสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทุกหมู่ ทำให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยและมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด

หมวด: แบบฟอร์มโครงการอาหารกลางวัน | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: แบบเสนอโครงการอาหารกลางวัน
Views: 14421 | Downloads: 3302 | Comments: 1 | Rating: 2.3/14
Total comments: 1
0   Spam
1 สมพร กล้ารอด   (11 มค 2013 09:11)
เยี่ยมมาก

Only registered users can add comments.
[ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ ]